Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Instaliran uređaj za motrenje kvalitete noćnog neba

Instaliran uređaj za motrenje kvalitete noćnog neba

U suradnji sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu i dr. Željkom Andreićem instaliran je uređaj za motrenje kvalitete noćnog neba (Sky Quality Meter - SQM). Uređaj je namijenjen konstantnom praćenju kvalitete noćnog neba, odnosno svjetlosnog onečišćenja, a mjerenja sa Zvjezdarnice u Puli poslužiti će upotpunjavanju mape svjetlosnog onečišćenja na području grada Pule i okolice.Main menu 2

Dracula