Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Rad ADIP-a i METRISa u Zborniku RGN

Rad ADIP-a i METRISa u Zborniku RGN

Na naslovnoj stranici zanstvenog časopisa Rudarsko-geološko-naftnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljena je slika koja prezentira sažetak rada Astronomskog društva "Istra" Pula i Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS prezentiranog na ovogodišnjem Festivalu znanosti u Puli, objavljenog u ovom broju Zbornika RGN.Main menu 2

Dracula