Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Znanstveni skup pri RGN Zagreb

Znanstveni skup pri RGN Zagreb

Ove smo godine putem našeg tajnika uzeli učešća u znanstvenom skupu "Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016" održanom 29. listopada 2016. godine na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Damir tom prilikom je održao predavanje o metodama astrometrijske kalibracije snimaka kamera Hrvatske meteorske mreže. Pored Damira, na skupu su u posebnom odjeljku predavanja iz Hrvatske meteorkse mreže predavanja održali i prof. Korado Korlević te dr. Željko Andreić.Main menu 2

Dracula