Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> ADIP - Predavanja na Politehnici

ADIP - Predavanja na Politehnici

U četvrtak, 25.05. je pri Visokoj tehničko-poslovnoj školi Politehnika Pula tajnik ADIP-a Damir Šegon održao predavanje o Hrvatskoj meteorskoj mreži, od njenih prvih početaka sa terase Zvjezdarnice u Puli pa do danas. Zainteresirani su se mogli dublje upoznati sa osnovama meteorske astronomije, novijim metodama koje su dostupne amaterima, te doznati kako Hrvatska meteorska mreža prva u svijetu uspjela snimiti, izračunati putanju, odrediti mjesto pada i pronaći meteorit.Main menu 2

Dracula