Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Izlet članova u Rovinj i Tićan

Izlet članova u Rovinj i Tićan

Članovi Astronomskog društva "Istra" i učenici Gimnazije polaznici izborne nastave iz Astronomije pohodili su dvije astronomima zanimljive destinacije: lokaciju povijesne meteorološke mjerne postaje u Rovinju te zvjezdarnicu na Tićanu. Korado Korlević je tom prilikom polaznike upoznao sa dostignućima i daljnjim planovima razvoja astronomije u Višnjanu te mogućnostima suradnje i učešća u projektima koji se tamo provode.Main menu 2

Dracula