Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Triplet galaksija u zviježđu Lava

Triplet galaksija u zviježđu Lava

Adrian je iskoristio tamno nebo daleko od Pule kako bi testirao novi Maksutov-Newton 190/1000 i kameru QHY 294c. Prvi rezultati prikazuju triplet galaksija u zviježđu Lava, te pokazuju koliko tamno nebo znači za astronomska opažanja kakva se iz grada Pule više ne mogu provoditi.
Main menu 2

Dracula